Interkulturell medvetenhet

Interkulturell medvetenhet är ett arbetssätt som syftar till att underlätta kontakt mellan människor som härstammar från olika kulturer. Modellen har utvecklats av leg psykolog Soroush Shouri, som också skrivit den första boken i ämnet.

Kursens innehåll

För att vi ska kunna hjälpa människor vi möter på bästa sätt behöver vi ta hänsyn till både individuella och kulturella aspekter. Målet med denna kurs är att du som deltagare ska hitta ett balanserat förhållningssätt till båda dessa aspekter. Utbildningen kommer också att ta upp för- och nackdelar med faktabaserad kunskap samt vikten av personlig självkännedom, nyfikenhet och ett accepterande förhållningssätt i mötet med personer från andra kulturer. Utbildningen innehåller en blandning av teori och upplevelsebaserade moment.

Frågor som berörs på kursen är bland annat:
Hur undviker vi de största fallgroparna i mötet med människor från andra kulturer?
Hur skiljer sig kommunikationsstilen i kollektivistiska kulturer från mer individualistiska kulturer?
Hur kan skam och heder påverka möten med andra människor?
Hur kan vi genom självkännedom och nyfikenhet öka vår närvaro i professionella samtal?

Vem riktar sig kursen till?

Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete möter människor från andra kulturer. Du arbetar exempelvis i socialtjänsten, som psykoterapeut eller på boende för nyanlända flyktingar.

Hur påverkar Covid-19 denna kurs?

Vi på Mendeleo är övertygad om behovet av kvalificerad fortbildning och har i dagsläget inga planer på att ställa in någon av våra utbildningar. Vid händelse av fortsatta restriktioner av sociala sammankomster kommer denna kurs att kunna ges på distans. För dig som tillhör en riskgrupp kommer det också att finnas möjlighet att delta på distans.

Föreläsare

Soroush Shouri
interkulturellmedvetenhet@
gmail.com

Tid

19 november 2020
09.00-16.00

Plats

Stockholm

Pris

2 500 kr exkl moms

Anmälan

Skicka ett E-post eller ring så hjälper vi dig

info@mendeleo.se

070 - 144 80 68

073 - 556 37 48


Deltagare 2


Deltagare 3


info@mendeleo.se

Kristin Hägglöf

070 - 144 80 68

Kristoffer Pettersson

073 - 556 37 48