Soroush Shouri

Soroush är legitimerad psykolog och har lång erfarenhet av handledning och utbildning inom socialtjänst, myndigheter och HVB-hem.

Han föreläser och håller utbildningar i interkulturell medvetenhet, vilket är ett förhållningssätt som han själv har utvecklat. Hans expertis har bland annat efterfrågats av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i frågor kring nyanlända flyktingar.

Om interkulturell medvetenhet

Interkulturell medvetenhet är ett arbetssätt som syftar till att underlätta kontakt mellan människor som härstammar från olika kulturer.

Personen vi möter bör varken ses enbart som en representant för sin kultur eller som en isolerad individ, opåverkad av sin kulturella kontext. En människa är både en unik individ och en produkt av sin kultur, sitt ursprung, sin uppväxt. Det är av stor vikt att vi har båda dessa tankar i huvudet samtidigt. Ett balanserat förhållningssätt gör det lättare för oss att hjälpa personen vi möter.

Ett sådant helhetsperspektiv är inte enkelt att uppnå. I varje möte aktiveras känslor och antaganden som blir till hinder för att verkligen se människan vi har framför oss. När vi saknar information fyller vår hjärna i själv, allt för att hitta mönster och hjälpa oss att förstå vår omvärld.
Vi behöver självkännedom, vi behöver utveckla vår nyfikenhet och ha ett accepterande förhållningssätt gentemot oss själva och våra egna känslomässiga reaktioner. Annars blir det svårt att hjälpa människan vi möter.

Dessa färdigheter är centrala grundstenar i interkulturell medvetenhet och en förutsättning för att verkligen möta människor från andra kulturer.

Kontakt

Soroush Shouri
Legitimerad psykolog
Hemsida: www.interkulturellmedvetenhet.se
E-postadress: interkulturellmedvetenhet@gmail.com

info@mendeleo.se

Kristin Hägglöf

070 - 144 80 68

Kristoffer Pettersson

073 - 556 37 48