Pie Roch Norlund

Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut, med KBT-inriktning. I dagsläget fördelar jag min tid mellan egen verksamhet och VUB-teamet. VUB-teamet är ett tvärprofessionellt specialistteam inom Stockholms läns landsting, som arbetar med individer, personal och/eller anhöriga till personer med intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem. Där har jag nytta av min bakgrund inom intensivträning för små barn med autism och av lång erfarenhet av att arbeta med positivt beteendestöd för personer med olika typer av neuropsykiatrisk funktionsvariation.
I min egen verksamhet arbetar jag med psykoterapi, handledning och utbildning, gärna inom LSS och skola. Utgångspunkten är alltid inlärningspsykologisk och jag inspireras mycket av ACT och CFT i alla delar av mitt arbete.

Kontakt

Pie Roch Norlund
Legitimerad psykolog/psykoterapeut med KBT-inriktning
Hemsida: www.terapibyran.se
E-postadress: pie@terapibyran.se

info@mendeleo.se

Kristin Hägglöf

070 - 144 80 68

Kristoffer Pettersson

073 - 556 37 48