Bekanta dig med våra föreläsare

Alla våra föreläsare har både spetskompetens inom sitt område och en förmåga att förmedla sina kunskaper på ett tillgängligt sätt. De är också praktiskt verksamma vilket betyder att de inte tappar kontakten med det vardagliga arbete de föreläser om.

Är du föreläsare och vill ha hjälp att nå ut?

Vi kan underlätta ditt arbete!
Läs mer

info@mendeleo.se

Kristin Hägglöf

070 - 144 80 68

Kristoffer Pettersson

073 - 556 37 48