Villkor vid köp av utbildning

Ångerrätt

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss inom 14 dagar. Meddelande om avbokning kan lämnas både skriftligen t ex, via brev eller epost, och muntligen.

Återtagande av anmälan

• Vid återtagande senast 7 dagar före kursstart faktureras 10 % av avgiften.

• Vid återtagande senare än 7 dagar före kursstart, men innan dag för start, faktureras 50 % av avgiften.

• Om du avbryter en påbörjad kurs återbetalas inte avgiften

Vid inställd utbildning

• Mendeleo kan på grund av externa omständigheter behöva ställa in planerade kurser/utbildningar.

• Om kursen/utbildningen behöver ställas in så kommer deltagaren att informeras senast tre veckor innan kursstart. I detta fall faktureras ingen avgift.

• Om starten skjuts upp har du rätt att behålla din plats på kursen/utbildningen eller att återta din anmälan.

Observera att vid inställd utbildning så ersätter Mendeleo inte eventuella utlägg som kunden gjort i samband med utbildning (exempelvis resa- och hotellkostnader).

Hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy. För vidare information om vad detta innebär, läs vår integritetspolicy.

info@mendeleo.se

Kristin Hägglöf

070 - 144 80 68

Kristoffer Pettersson

073 - 556 37 48