Nästa steg i din utveckling

Fortbildning för professionella hjälpare

Mendeleo utbildningar

Mendeleo tillhandahåller kurser och utbildningar för dig som i arbetet hjälper människor mot ett bättre liv. Vi samlar föreläsare med praktisk kunskap som kan underlätta för dig som arbetar i exempelvis skola, socialtjänst, psykiatri, företagshälsa och vård och omsorg. Vi vill bidra till att ditt arbete blir enklare, roligare och mer meningsfullt.

Lär dig nya färdigheter

som slipar din förmåga att hantera svåra situationer på arbetet

Utforska nya områden

lås upp nya kunskaper i ämnen och metoder som utvecklar din professionella kompetens

Utveckla din arbetsgrupp

genom att tillgodose deras behov av kontinuerlig fortbildning i arbetet

Mendeleos nätverk av föreläsare

Alla våra föreläsare har både spetskompetens inom sitt område och en förmåga att förmedla sina kunskaper på ett tillgängligt sätt. De är också praktiskt verksamma vilket betyder att de inte tappar kontakten med det vardagliga arbete de föreläser om.

info@mendeleo.se

Kristin Hägglöf

070 - 144 80 68

Kristoffer Pettersson

073 - 556 37 48