Nästa steg i din utveckling

Vidareutbildning för professionella hjälpare

[layerslider id="1"]

Mendeleo utbildning

Mendeleo tillhandahåller kurser och utbildningar för dig som i arbetet hjälper människor mot ett bättre liv. Vi samlar föreläsare med specifika kompetenser som kan underlätta vardagen för dig som arbetar i exempelvis skola, socialtjänst, psykiatri, företagshälsa och vård och omsorg. Vår målsättning är att förmedla kunskap som gör ditt arbete enklare, roligare och mer meningsfullt.

några av våra kurser

Positivt beteendestöd i omsorg och skola

Positivt beteendestöd (PBS) är ett förhållningssätt som syftar till att främja utveckling och livskvalitet och att förebygga och minska problemskapande beteenden.

Denna kurs syftar till att ge ökad kunskap om hur individens beteenden utvecklas i samspel med kontexten och hur denna kunskap kan användas i praktiken för att förstå, påverka och förebygga problemskapande beteenden ...
02 sep - 10 dec
09:00 - 16:00
Stockholm

Hållbar i vården

Den här kursen ger dig möjlighet att reflektera kring och fördjupa kunskaperna om vad som gör oss hälsomässigt hållbara i en bransch som ofta innebär emotionella påfrestningar och hög arbetsbelastning. Kursen är upplagd som en workshop och ett samtal där gruppövningar varvas med eget arbete och reflektion kring kursens ämne ...
02 okt
09:00 - 12:00
Stockholm
Kompass som symboliserar värden i Acceptance and Commitment Therapy

Introduktion till ACT

Acceptance and commitment Therapy (ACT) är en modern form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som ökat i popularitet både internationellt och i Sverige de senaste åren.

Denna tvådagarskurs ger en grundlig introduktion till ACT både som kliniskt verktyg och samtalsmodell ...
22 okt - 23 okt
09:00 - 16:00
Stockholm

Interkulturell medvetenhet

Interkulturell medvetenhet är ett arbetssätt som syftar till att underlätta kontakt mellan människor som härstammar från olika kulturer. Denna kurs ger en introduktion till förhållningssättet som kännetecknar metoden.

Utbildningen hålls av Soroush Shouri som är legitimerad psykolog och har utvecklat metoden ...
19 nov
09:00 - 16:00
Stockholm
Inget evenemang hittades!

några av våra föreläsare